Thứ Bảy , Tháng Bảy 4 2020
Breaking News
Xi lanh MCMJ-11-10-60M-B

Xi lanh MCMJ-11-10-60M-B

Xi lanh MCMJ-11-10-60M-B

Xi lanh MCMJ-11-6-15-R
Xi lanh MCMJ-11-10-15-B
Xi lanh MCMJ-11-16-15-B

Tube I.D. (mm) 6, 10, 16
Port size M5×0.8
Medium Air
Max. operating pressure 0.7 MPa
Min. operating pressure 0.06~0.25 MPa
Proof pressure 1 MPa
Ambient temperature -5~+60℃ (No freezing)
Lubricator Not required
Available speed range 50~500 mm/sec
Max. allowable kinetic energy 0.012~0.09J
Sensor switch RCM
Sensor switch band BM6~16

Tài liệu xi lanh mindman https://www.mindman.com.tw/proimages/pdf/E_MCMJ.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *