Thứ Bảy , Tháng Bảy 4 2020
Breaking News

Van điện từ MVSC-220-4E2R-24V

Van điện từ MVSC-220-4E2R-24V

Thông số kỹ thuật Mindman MVSC-220-4E2R-24V

Body width 22mm
Pipe diameter code 8A
Valve type 3 2, 5 2, 5 3
Body type straight pipe type, with seat type
Piping diameter size PT1 / 4
Use fluid air
Use pressure range 2 ~ 7kgf / cm2 ; 3 ~ 7kgf / cm2 (5/3)
Pressure resistance 10kgf / cm2
Flow rate 799 Nl / min, 710 Nl / min (5/3)
Effective cross-sectional area of 16mm2 ~ 18mm2
Response time 30ms, 40ms (5/3)
Ambient temperature -5 ℃ ~ +50 ℃ (not frozen)
Ceiling voltage AC110, 220V, DC24V
Power consumption AC = 6 / 4.9VA, DC = 2.5W
Voltage tolerance range ± 10%
Insulation class F class
Weight 203g ~ 338g

MVSC-220-4E1-DC24V, MVSC-220-4E1-AC110V
MVSC-220-4E1-AC220V, MVSC-220-4E2C-DC24V
MVSC-220-4E2C-AC110V, MVSC-220-4E2C-AC220V
MVSC-220-4E2R-DC24V, MVSC-220-4E2R-AC110V
MVSC-220-4E2R-AC220V, MVSC-220-4E2P-DC24V
MVSC-220-4E2P-AC110V, MVSC-220-4E2P-AC220V
MVSC-220-3E1-NC-DC24V, MVSC-220-3E1-NC-AC110V
MVSC-220-3E1-NC-AC2200V, MVSC-220-3E1-N0-DC24V
MVSC-220-3E1-NC-NO110V, MVSC-220-3E1-NO-AC220V

đại lý MVSC-220-4E2R-24V | nhà phân phối MVSC-220-4E2R-24V | van MVSC-220-4E2R-24V

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *