Thứ Bảy , Tháng Bảy 4 2020
Breaking News

Cảm biến Mindman RCM

Cảm biến Mindman RCM

Thông số kỹ thuật cảm biến RCM:

Wiring method 2 wire (RCM), 3 wire (RNM,RPM)
Switching logic SPST normally open (RCM), Solid state output, normally open (RNM,RPM)
Switch type Reed switch(RCM), NPN current sinking (RNM), PNP current sourcing (RPM)
Operating voltage 5~240V DC/AC (RCM), 5~30V DC (RDM), 5~28V DC (RNM,RPM)
Switching current 100mA max. (RCM), 50mA max. (RNM,RPM)
Switching rating 10W max.(RCM), 1.5W max.(RNM,RPM) (※1)
Current consumption 10mA@24V DC max. (RNM,RPM)
Voltage drop 3.5V max. (RCM), 3.7V max. (RDM), 1.5V@50mA max. (RNM,RPM)
Leakage current 0.01mA max. (RNM,RPM)
Indicator Red LED(RCM,RNM), Green LED(RPM)
Cable φ3.3,2C, PVC (RCM), φ3.3,3C, PVC (RNM,RPM)
Temperature range -10~+70℃ (No freezing)
Shock 30G(RCM), 50G(RNM,RPM) (※2)
Vibration 9G (※3)
Enclosure classification IEC 60529 IP67
Protection circuit 1 (RCM), 3,4 (RNM,RPM)  (※4)
Weight 33 g (2m cable)
Remark ※1. Warning: Never exceed rating (watt=voltage×amperage). Permanent damage to sensor will occur.
※2. Sin wave / X.Y.Z. 3 directions / 3 times each direction / 11ms each time.
※3. Double amplitude 1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz(Sweep 1min) / X.Y.Z. 3 directions / 1 hour each time.
※4. 1=None / 2=Short-circuit / 3=Power source reverse polarity / 4=Surge suppression.

đại lý Mindman RCM | nhà phân phối Mindman RCM | cảm biến từ rcm | đại lý rcm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *