Thứ Bảy , Tháng Bảy 4 2020
Breaking News
Cảm biến Mindman RCA

Cảm biến Mindman RCA

Cảm biến Mindman RCA

RCA (Reed switch),RDA (Without), RNA/RNAE (NPN), RPA/RPAE (PNP)
Assembling style: Cảm biến MCQA, Cảm biến MCQV
Cảm biến MCQV2, Cảm biến MCQV2L
Cảm biến MCBQV2, Cảm biến MCQN
Cảm biến MCMA, Cảm biến MCMB
Cảm biến MCKMB, Cảm biến MCMBL
Cảm biến MCMI, Cảm biến MCKMI
Cảm biến MCCG, Cảm biến MCCN
Cảm biến MGT*, Cảm biến MCKA
Cảm biến MCKG, Cảm biến MSB

Model RCA, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE
Wiring method RCA, RDA: 2 wire, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 3 wire
Switching logic RCA: SPST N.O., RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE: Solid state output, normally open
Switch type RCA: Reed switch, RDA: Without contact, RNA, RNAE: NPN current sinking, RPA, RPAE: PNP current sourcing
Operating voltage RCA: 5~240V DC/AC, RDA: 5~30V DC, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 5~30V DC
Switching current RCA: 100mA max. , RDA: 50mA max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 200mA max.
Switching  rating RCA: 10W max. RDA: 1.5W max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 6W max.  (※1)
Current consumption RNA, RPA: 15mA@24V DC max. RNAE, RPAE: 6mA@24V DC max.
Voltage drop RCA: 3.5V max. RDA: 3.7V max. RNA, RPA: 1.5V max. RNAE, RPAE: 0.5V max.
Leakage current RDA: 0.1mA max. RNA, RNAE, RPA, RPAE: 0.01mA max.
Indicator RCA, RPA, RPAE:  Green LED, RDA, RNA, PNAE:  Red LED
Cable RCA, RDA: φ4,2C,PVC, RNA, RNAE, RPA, RPAE: φ4,3C,PVC
Temperature range -10~+70℃ (No freezing)
Shock RCA: 30G, RDA, RNA, RNAE, RPA, RPAE: 50G (※2)
Vibration 9G (※3)
Enclosure classification IEC 60529 IP67
Protection circuit RCA: 1, RDA: 3,4, RPA, RNA: 2,3,4, RNAE, RPAE: 3,4 (※4)
Weight 46g (2m cable)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *